Aktuellt

2018-05-24

Hemsidan uppdaterad med nya kontaktuppgifter, medlemslista samt protokoll från årsstämma och årsredovisningen

2017-08-19
Den nya digitala huspärmen är nu upplagd under fliken "Dokument".

2017-06-24
Kontaktuppgifter till styrelsen, medlemslistan och underhållsplanen har uppdaterats samt att protokollet från årsstämman och årsredovisningen har lagts upp.

2017-01-21
Sidan "Skötselråd" har uppdaterats med information om hur vredet för fläkthastighet ska stå.

2016-11-13
Kontaktuppgifter till "Tekniska gruppen" har lagts till under fliken Kontakt.

2016-10-15
Medlemslistan har uppdaterats och årsredovisning 2015 samt föregående stämmoprotokoll har lagts upp.

2016-05-14
Kontaktlistan till styrelsen har uppdaterats med en ny ordinarie ledamot. Skötselråden har uppdaterats med tumregler för justering av spaltventiler/friskluftsventiler. Datum för nästa städdag, styrelsemöte och föreningsstämman har uppdaterats.

2016-04-17
Datum för nästa styrelsemöte och föreningsstämman har uppdaterats.

2016-01-29
Nu finns en uppdaterad medlemslista utlagd under Dokument/Medlem. Om uppgifterna inte stämmer så hör av er till ordförande. Ytterliggare så har en sida om Skötselråd samt en sida om Gamla Folkparken har lagts till.

2015-12-28
Nu finns det nya försäkringsbeviset från Trygg-Hansa utlagt under dokument. Den nya styrelsen ser ni under kontakt.

2015-05-21
Nu finns stämmoprotokoll, ny medlemslista samt försäkringsbrev utlagt under dokument. Den nya styrelsen ser ni under kontakt och vårt första styrelsemöte äger rum den 9 juni. Vi lägger därefter ut höstens planerade möten.

2014-08-22
Nu drar hösten in över oss känns det som idag samtidigt som styrelsen samlas för sitt första möte efter sommaren. Höstens styrelsemöten är preliminärt bokade till: 20/8, 24/9, 29/10, 3/12.
Vi kommer att skicka ut lite information varefter det händer något.

2013-08-30
Målningsarbeten kommer att påbörjas v. 36. Det är bättringsarbeten på fönster och altandörrar som kommer utföras. Detta sker från utsidan av husen så se gärna till att ta bort möbler och annat ett par meter från fasaden. Dom kommer skrapa, olja, grundmåla och färdigstryka där det behövs så dom kommer vara lite överallt hela tiden.

2013-05-24
Nu finns stämmoprotokollet upplagt.

2013-04-25
Välkomna till denna rykande färska sida. Titta gärna in ibland, kanske att vi lägger till mer funktioner eftersom men det mesta går ju ut via mail om det är något vi vill informera om.

Nästa styrelsemöte

2019-01-21

Nästa städdag

11 maj 2019

Nästa föreningsstämma

25 april 2019