Gamla folkparken

Södertälje Folkets park

Längs med Dansbanestigen syns resterna av gamla Folkparken. Parken ritades av Södertäljearkitekten Tore E:son Lindhberg och öppnades för allmännheten 1927. I parkens övre del fanns ett kafé, en dansbana, en friluftsteater och en kiosk.

Om du vill se hur det såg ut då så titta på klippet nedan från Södertälje folkets park på 1930-talet:
https://www.youtube.com/watch?v=TnuFPRFUtUY

Södertäljebornas fritidsvanor ändrades dock med tiden och parken revs i mitten av 1990-talet. Marken användes för att bygga de bostäder som står där idag men kvar från den gamla Folkparken finns den fina kiosken och statyn av politikern Hjalmar Branting.

Idag förvaltas och utvecklas parken av Folkparken Västras Sammfällighet som består av medlemmar från bostadsrättsföreningarna i området. Målet är att skapa en vacker och funktionell park som är tillgänglig för alla året om, precis som förr.

Nästa styrelsemöte

2019-01-21

Nästa städdag

11 maj 2019

Nästa föreningsstämma

25 april 2019