Eget underhåll

Här finns rekommendationer för eget underhåll och skötsel av din bostadsrätt samt tillhörande trädgård.

Fjärrvärmesystemet

Det är ytterst viktigt att se över fjärrvärmesystemet med jämna mellanrum för att leta efter läckage och andra fel. Läckage i fjärrvärmesystemet kan leda till omfattande och kostsamma vattenskador. Leta efter läckor i skarvar och kopplingar. Kontrollera även med jämna mellanrum att arbetstrycket ligger mellan 1-1,5 bar.

Avstängning av vatten

Avstängningskranen är placerad i utrymmet brevid fjärrvärmesystemet. Använd avstängningskranen om du skall vara borta en längre tid. Det är endast hushållsvattnet som stängs av och värmen till elementen kommer fortfarande fungera så temperaturen är konstant i huset.

Brandvarnare

Det är viktigt att brandvarnare finns i alla bostäder. Föreningen har tidigare lämnat ut en eller flera brandvarnare till varje lägenhet. Brandvarnare tillhör de fasta inventarierna i bostaden och får inte medtagas vid flytt.

Häckar på framsidan

Föreningen rekomenderar att häckarna på framsidan skall hålla en höjd om max 70cm samt att bredden mot gatan skall hållas innanför ”asfaltskanten”. Ett litet barn riskerar annars att inte synas bakom häckarna och vi värnar om säkerheten på gatan.

Borttagning av slangkopplingar på vattenutkastare

Tänk på att avlägsna trädgårdsslang och samtliga slangkopplingar innan utetemperaturen på hösten övergår i minusgrader. Detta görs för att undvika läckage och vattenskador som kan bli kostsamma.

Utkastare OK Utkastare fel

Spiskåpan och fläkt till ventilation

Ovanför spiskåpan i köket sitter fläkten som driver ventilationen i hela huset. Fläkten skall rengöras med jämna mellanrumm, dock minst en gång om året, för att behålla sin prestanda samt för att inte riskera att skadas. Fläkten kan rengöras med diskmedel efter att de skruvats loss. Även filtret i spiskåpan skall rengöras regelbundet, företrädelsevis en gång i veckan, för att fett inte skall åka upp i ventilationen och riskera brand.

 /skarmklipp.jpg /img_1076.jpg

Vredet för fläkthastighet ska alltid stå på läge 1 för att ge ett bra inomhusklimat. Om man reser bort på semester kan fläkten dock ställas ner till MIN-läget., se ovan.

Friskluftsventiler

Friskluftsventilerna får aldrig vara stängda. En god tumregel är att ventilerna skall vara 50% öppna på vintern och 100% öppna på sommaren. Om du stänger ventilerna kommer luften tränga in på andra ställen, exempelvis genom golv och fönster, och det upplevs som kalldrag. Friskluftsventilerna är placerade över elementen för att värma luften och sprida värmen från elementen och ut i huset. Tänk även på att inte täcka för elementen med möbler och gardiner då det hindrar luftcirkulationen och flödet kring termostatventilen.

50 % öppet

100 % öppet

Nästa styrelsemöte

2019-01-21

Nästa städdag

11 maj 2019

Nästa föreningsstämma

25 april 2019