Kontaktuppgifter

Styrelsen BRF Teatern

Malin Eilertsen, Ordförande

Vänligen kontakta mig i första hand när det gäller ärenden som berör bostadsrättsföreningen.

072-331 72 13

mal.eilertsen@icloud.com     

Solveig Höjer, Sekreterare

070-9154776

solveig.hojer@astrazeneca.com

Britt-Lis Örnesved, Kassör

070-3224 119

britt-lis@livelife.se

Roland Nykvist, Ledamot (Tekniska gruppen)

070-8537 674

rnykvist@yahoo.se

Gunilla Ohlsson, Suppleant

070-6186859

gunilla.ohlsson@comhem.se

 

Representant BRF Teatern i Folkparken Västra Samfällighet

Carl-Gustav Sidenqvist, Ordförande

070-6702241

sidenqvist@comhem.se

 

Tekniska gruppen Brf Teatern

Roland Nykvist, Tekniska gruppen

0708-537 674

rnykvist@yahoo.se

Martin Höglund, Tekniska gruppen

0734-369 828

martin.hoglund@se.issworld.com

Thomas Lange, Tekniska gruppen

0703-506 262

karlssonlange@gmail.com

Nästa styrelsemöte

2019-01-21

Nästa städdag

11 maj 2019

Nästa föreningsstämma

25 april 2019