Kontaktuppgifter

Styrelsen BRF Teatern

Kristoffer Andersson, Ordförande

Vänligen kontakta mig i första hand när det gäller ärenden som berör bostadsrättsföreningen.

0730-309 809

toke_r@hotmail.com      

Malin Eilertsen, Sekreterare

0708-321 174

malin.eilertsen@astrazeneca.com

Britt-Lis Örnesved, Kassör

0703-224 119

britt-lis.ornesved@telia.com

Gunnar Lindqvist, Ledamot

0706-762 620

08-55060507@comhem.se

Igor Videla, Suppleant

0768-868 502

igor.videla@gmail.com

 

Representant BRF Teatern i Folkparken Västra Samfällighet

Tommy Pehrsson, Ledamot

0703-991 197

tommy.pehrsson@gmail.com

 

Tekniska gruppen Brf Teatern

Roland Nykvist, Tekniska gruppen

0708-537 674

rnykvist@yahoo.se

Martin Höglund, Tekniska gruppen

0734-369 828

martin.hoglund@se.issworld.com

Thomas Lange, Tekniska gruppen

0703-506 262

karlssonlange@gmail.com

Nästa styrelsemöte

2018-04-04

Nästa städdag

Vårstädning i april

Nästa föreningsstämma

Prel. torsdagen den 3 maj