Försäkring

Följande försäkring gäller from 2016-01-01

Försäkringsbevis Trygg-Hansa

Villkorsförbättringar Trygg-Hansa 

 

Följande försäkring gäller tom 2015-12-31

forakringsbrev_gjensidige_141217.pdf

Nästa styrelsemöte

2017-10-04

Nästa städdag

2017-10-07

Nästa föreningsstämma

April 2018