Försäkring

Följande försäkring gäller from 2016-01-01

Försäkringsbevis Trygg-Hansa

Villkorsförbättringar Trygg-Hansa 

 

Följande försäkring gäller tom 2015-12-31

forakringsbrev_gjensidige_141217.pdf

Nästa styrelsemöte

2019-01-21

Nästa städdag

11 maj 2019

Nästa föreningsstämma

25 april 2019